You are currently viewing Najciekawsze farmy fotowoltaiczne na świecie i w Polsce.

Najciekawsze farmy fotowoltaiczne na świecie i w Polsce.

Walt Disney World Resort w Orlando

Instalacja fotowoltaiczna powstała w obrębie Walt Disney World Resort w Orlando, na Florydzie. Firma Duke Energy we współpracy z Reedy Creek Imprivement District (RCID – podmiotem zarządzającym parkiem rozrywki Disneya) zainstalowała 48 tys. paneli słonecznych, układając kształt głowy jednej z najbardziej rozpoznawalnej postaci z amerykańskich kreskówek: Myszki Miki. 

Farma w Huainan

W chińskim mieście Huainan powstała największa pływająca farma fotowoltaiczna na świecie – panele zainstalowano na sztucznym jeziorze. Sztuczne jezioro, na którym zamontowano instalację, powstało w wyniku zalania terenów, z których wcześniej wydobywany był węgiel.

Ekologiczny jelonek – farma fotowoltaiczna w Jeleniej Górze

Centrum Energii Odnawialnej Jelenia Góra będzie miało kształt… jelonka. Na kształt jelonka złożą się czarne monokrystaliczne oraz niebieskie polikrystaliczne panele słoneczne. Farma powstanie w ramach Jeleniogórskiego Klastra Energii Odnawialnej.