NAGRODZONE PRACE

I miejsce - Zespół Uczniów i opiekun grupy P. Edyta Panek z Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Dzikowie.
II miejsce - Zespół Uczniów i opiekun grupy P. Katarzyna Sanocka Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8.
III miejsce – Zespół Uczniów i opiekun grupy P. Marta Frydrych Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Krośnie.