You are currently viewing TRWA REKRUTACJA DO PROJEKTU!!!

TRWA REKRUTACJA DO PROJEKTU!!!

Szanowni Państwo,

Rekrutacja do projektu „ENERGIA Z NATURY – kampania edukacyjna nt. OZE i efektywności energetycznej” dofinansowanego ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW dla WFOŚiGW w Rzeszowie z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej nadal trwa.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych edukatorów tj. nauczycieli (np. biologii, geografii), pedagogów, opiekunów kół zainteresowań itp. oraz uczniów i uczennice ze szkół podstawowych i średnich z obszaru województwa podkarpackiego do wzięcia udziału w proponowanych przez nas szkoleń, webinarów i warsztatów edukacyjnych.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie dokumentów zgłoszeniowych i dostarczenie ich do Biura Projektu osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Dokumenty są do pobrania na naszej stronie internetowej www.energiaznatury-podkarpackie.pl w zakładce do pobrania.

Serdecznie zapraszamy!!!