You are currently viewing TRWA REKRUTACJA NA WARSZTATY EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW I UCZENNIC!!!

TRWA REKRUTACJA NA WARSZTATY EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW I UCZENNIC!!!

Szanowni Państwo,

Rekrutacja na warsztaty edukacyjne dla uczniów i uczennic szkół podstawowych i średnich do projektu „ENERGIA Z NATURY – kampania edukacyjna nt. OZE i efektywności energetycznej” dofinansowanego ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW dla WFOŚiGW w Rzeszowie z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej nadal trwa!!!

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych uczniów i uczennice ze szkół podstawowych i średnich z obszaru województwa podkarpackiego do wzięcia udziału w proponowanych przez nas warsztatach edukacyjnych.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie dokumentów zgłoszeniowych i dostarczenie ich do Biura Projektu osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Dokumenty są do pobrania na naszej stronie internetowej www.energiaznatury-podkarpackie.pl w zakładce do pobrania.

Serdecznie zapraszamy Wszystkich chętnych!!!